top of page

איך מחשבים שטח משולש?


תחום הגיאומטריה, עוסק במבנים שונים ובצורות שונות, להם נדרשים לחשב שטחים והיקפים. לכל צורה או מבנה קיימת נוסחה אחרת שבאמצעותה ניתן להשיב על השאלה ולחשב את השטח. עבור משולש הנוסחה הכללית היא:


שטח משולש שווה למכפלה של אורך צלע באורך הגובה לצלע זו, חלקי 2

S = 1/2 ∙A∙H או S = (A∙H )/2

A = בסיס

H = גובה לבסיס


ניתן לחשב את השטח על ידי כל צלע והגובה לצלע


בטריגונומטריה, ישנה נוסחה אחת בה ניתן להשתמש על כל המשולשים, בכדי לחשב את שטחם מבלי לחשב את הגובה לצלע.בלימוד המתמטיקה ניתן דגש גם לכל נושא הטריגונומטריה, העוסק בחקר של משולשים, על הזווית והצלעות שלהם. גם תלמידים הלומדים בהקבצה ב' בלימודי המתמטיקה בחטיבה, וגם אלו המשתבצים בלימודי 3 היחידות בתיכון, נדרשים להפגין ידע במשולשים (ממשולש ישר זווית ועד משולש שווה שוקיים), וכך גם להשיב על השאלה איך מחשבים שטח משולש טריגונומטריה

 

אז איך מחשבים שטח משולש בטריגונומטריה?


בואו נתבונן בדוגמא הבאה:

במשולש ABC AB = 5, AC = 8 הזווית ביניהם BAC (Y) = 60 אנחנו נדרשים למצוא את שטח המשולש.


לצורך כך, ניעזר בנוסחה הטריגונומטרית המופיעה גם באיור. שטח משלוש שווה למכפלת צלעות סמוכות בסינוס הזווית שביניהם חלקי 2

נציב את הנתונים בנוסחה ונקבל S = (AB * AC * sin(60))/2 S = (5* 8* sin(60))/2 S= 17.32

 

שיעור פרטי כחלק מאסטרטגיית הלמידה לאורך השנה לימודי המתמטיקה הם לימודים הדורשים השקעה לאורך כל שנת הלימודים. ישנם תלמידים שאסטרטגיית הלמידה שלהם היא לקרוא סיכומי שיעורים כשבוע לפני המבחן, אך במתמטיקה זה לא יעבוד. כידוע, על מנת להשיב על שאלות במבחנים כדוגמת איך מחשבים שטח משולש - טריגונומטריה, נדרשת היכרות עם הצורות, יכולת להשלים נתונים חסרים על פי מאפייני כל צורה וליישם את הנוסחה בפועל. בניית אסטרטגיית למידה למקצוע המתמטיקה היא נחוצה, חיונית ומאד מומלצת. כל עוד תצליחו להישאר בקצב המוכתב על ידי המורה בכיתה, הרי שסיכויי ההצלחה שלכם במבחנים גבוהים יותר. לא מעט תלמידים זקוקים להסברים יותר מעמיקים, לתרגול נרחב יותר ולהטמעה של החומר הנלמד בצורה הדרגתית. שיעורים פרטיים יכולים לסייע לכם! שיעור פרטי בתדירות של פעם בשבוע (או בכל תדירות משתנה בהתאם לצרכים שלכם), יכול להשאיר אתכם בקצב הנלמד בכיתה, ופעמים רבות אף להביא אתכם למצב מתקדם יותר ביחס לכיתה. שיעור פרטי כחלק מאסטרטגיית הלמידה השנתית שלכם לא רק יחזק את הידע שלכם, אלא גם יחזק אתכם מנטלית ויעצים את תחושת הביטחון שלכם. מוזמנים לפנות אלינו לשיחת היכרות :)

Comments


bottom of page